Nápověda pro BlackBerry Classic

background image

BlackBerry Classic Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-05-27

SWD-20150527094342707

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Základní informace o smartphonu BlackBerry ............................................................................................... 8
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................9
Klávesy BlackBerry Classic ..........................................................................................................................10
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ..........................................................................................................11
Ikony oznámení............................................................................................................................................13
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 13
Nastavení zařízení........................................................................................................................................14
Používání gest..............................................................................................................................................19
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 26
Posouvání ukazatele pomocí trackpadu........................................................................................................27
Výběr textu pomocí trackpadu......................................................................................................................28
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 28
Změna zařízení............................................................................................................................................ 29
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................39

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 42

Telefon........................................................................................................................................................ 42
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 51
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 58

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 91

Média.......................................................................................................................................................... 94

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 94
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 94
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 95

background image

Fotoaparát...................................................................................................................................................95
Obrázky..................................................................................................................................................... 105
Hudba....................................................................................................................................................... 112
Videa.........................................................................................................................................................117
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................122
Sdílení médií..............................................................................................................................................125
FM Rádio...................................................................................................................................................126

Nastavení.................................................................................................................................................. 129

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 129
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 133
Baterie a napájení......................................................................................................................................134
Připojení....................................................................................................................................................143
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 170
Jazyk......................................................................................................................................................... 178
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................179
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 191
Usnadnění.................................................................................................................................................192
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................211
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 216

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 226

Organizace aplikací....................................................................................................................................226
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 229
Kalendář....................................................................................................................................................233
Kontakty....................................................................................................................................................244
Hodiny.......................................................................................................................................................252
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................257
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 259
Prohlížeč................................................................................................................................................... 267
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 275
Správce souborů ....................................................................................................................................... 279
Kalkulátor..................................................................................................................................................282

background image

Produktivita a práce...................................................................................................................................284

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 284
Pamatujte..................................................................................................................................................290

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 297

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 297
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 304
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................304
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 306
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 306
Správce hesel ........................................................................................................................................... 309

Právní upozornění......................................................................................................................................314