BlackBerry Classic - Zadávání textu v jiných jazycích

background image

Zadávání textu v jiných jazycích

Zařízení BlackBerry lze nastavit tak, aby při psaní rozpoznávalo tři různé jazyky zadávání. Zařízení při zadávání textu

odhaduje slova dle jednotlivých jazykových rodin. Pokud například jako jazyk zobrazení používáte latinku, zobrazují se

odhady pro všechny nastavené jazyky používající latinku. Je-li jako jazyk zobrazení nastavena korejština, nebudou se

zobrazovat návrhy pro arabštinu a latinku. Když nastavíte více než jeden jazyk pro zadávání textu, je třeba zvážit následující:

Uživatelská příručka

Nastavení

179

background image

• Abecedy některých jazyků, například thajštiny a arabštiny, mají více znaků, než je počet kláves na klávesnici. K zadání

druhého nebo třetího znaku na určité klávese je třeba použít kombinaci kláves. Informace o zadávání tohoto typu znaků

naleznete v nápovědě k zadávání textu v daném jazyce.

• Rozložení klávesnice se může u jednotlivých jazyků lišit. Pro americkou angličtinu se například používá rozložení

klávesnice QWERTY, zatímco pro francouzštinu rozložení AZERTY. Umístění některých kláves může být jiné, než jste

zvyklí.

• Podobné jazyky mohou mít mírně odlišné rozložení klávesnice. Řada jazyků například používá rozložení QWERTY.

Základní rozložení klávesnice pro dánštinu, španělštinu a rumunštinu však obsahuje znaky, které se nenacházejí na

jiných klávesnicích s rozložením QWERTY.

• Některé podporované jazyky, jako je hebrejština, perština a arabština, se čtou zprava doleva. Pokud uprostřed věty

přepnete z jazyka se směrem čtení zleva doprava na některý z těchto jazyků, zařízení automaticky umístí zadávané

znaky na levou stranu kurzoru. Při přepnutí zpět na jazyk se směrem čtení zleva doprava je třeba přesunout kurzor zpět

na pravou stranu textu.