BlackBerry Classic - Změna vyzváněcího tónu

background image

Změna vyzváněcího tónu

Bez ohledu na profil oznámení nastavený v zařízení BlackBerry můžete změnit vyzváněcí tón na některý z výchozích
vyzváněcích tónů v zařízení nebo zvolit stažený vyzváněcí tón.
Rada: Vyzváněcí tóny, jež byly dříve dostupné pouze v zařízeních se systémem BlackBerry 7.1 nebo starším, jsou nyní
k dispozici i v zařízení se systémem BlackBerry 10.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Oznámení.

3.

V rozevíracím seznamu Vyzváněcí tón klepněte na požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li jako vyzváněcí tón použít skladbu, klepněte na možnost Procházet hudbu.