BlackBerry Classic - Zapnutí nebo vypnutí čekání hovorů

background image

Zapnutí nebo vypnutí čekání hovorů

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

1.

V aplikaci Telefon posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Čekání hovorů.

3.

Zapněte nebo vypněte funkci Čekání hovorů.