Bantuan BlackBerry Classic

background image

BlackBerry Classic Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-05-27

SWD-20150527090104632

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Memperkenalkan telefon pintar BlackBerry anda........................................................................................... 9
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Kekunci BlackBerry Classic .........................................................................................................................10
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 11
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................13
Ikon Menu................................................................................................................................................... 14
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................14
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................20
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 26
Menggerakkan penuding menggunakan trackpad anda................................................................................28
Memilih teks menggunakan trackpad...........................................................................................................28
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 29
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 29
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................40

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 44

Telefon........................................................................................................................................................ 44
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 53
Mel Suara.................................................................................................................................................... 60

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................64
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 95

Media.......................................................................................................................................................... 98

Menukar kelantangan media........................................................................................................................98
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 98
Rangkaian dan Sambungan: Media..............................................................................................................99

background image

Kamera........................................................................................................................................................99
Gambar..................................................................................................................................................... 109
Muzik........................................................................................................................................................ 117
Video.........................................................................................................................................................121
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................126
Perkongsian media.................................................................................................................................... 129
Radio FM...................................................................................................................................................130

Tetapan.....................................................................................................................................................133

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................133
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 137
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................138
Sambungan............................................................................................................................................... 147
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................176
Bahasa......................................................................................................................................................184
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................186
Paparan skrin............................................................................................................................................ 197
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................199
Kad media dan storan................................................................................................................................ 218
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 223

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 234

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 234
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 237
Kalendar....................................................................................................................................................241
Kenalan.....................................................................................................................................................252
Jam........................................................................................................................................................... 260
Aplikasi Android.........................................................................................................................................265
Peta dan GPS.............................................................................................................................................267
Pelayar...................................................................................................................................................... 275
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 283
Pengurus Fail ............................................................................................................................................287
Kalkulator..................................................................................................................................................291

background image

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 293

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 293
Ingat..........................................................................................................................................................299

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................307

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................307
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 314
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................315
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 316
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 317
Password Keeper ...................................................................................................................................... 320

Notis undang-undang................................................................................................................................ 324