BlackBerry Classic - Menambah tugas pada aplikasi Kalendar

background image

Menambah tugas pada aplikasi Kalendar

Apabila anda menambah tugas pada aplikasi kalendar, tugas anda ditambah pada kedua-dua aplikasi Kalendar dan
aplikasi Remember.

1.

Dalam aplikasi Kalendar, ketik

>

.

2.

Masukkan butiran tugas anda.

3.

Ketik Simpan.

Petua: Untuk melihat tugas anda dalam aplikasi Remember, pada skrin utama, buka aplikasi .

Panduan Pengguna

Aplikasi dan ciri

245