BlackBerry Classic - Instellingen voor spellingcontrole wijzigen

background image

Instellingen voor spellingcontrole wijzigen

U kunt instellingen voor spellingcontrole wijzigen zoals of de spelling van acroniemen gecontroleerd moet worden en of
hoofdletters moeten worden verbeterd.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Taal en invoer > Spellingcontrole aan.

3.

Raak de instellingen aan die u wilt wijzigen.