BlackBerry Classic - Een bestand verzenden met NFC

background image

Een bestand verzenden met NFC

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de
NFC-functie mogelijk niet ondersteund.
Met NFC kunt u allerlei bestanden zoals foto's, muziek, contactgegevens en zelfs webpagina's verzenden tussen uw
BlackBerry-toestel en andere toestellen met NFC. Uw toestel brengt automatisch een Wi-Fi Direct- of Bluetooth-verbinding
met het andere NFC-toestel tot stand om bestanden over te dragen.

1.

Voer op uw BlackBerry-toestel een van de volgende acties uit:
• Als u één bestand wilt verzenden, zoekt of opent u een bestand.
• Als u meerdere bestanden wilt verzenden, zoekt en markeert u de bestanden die u wilt verzenden. Raak

>

NFC aan.

2.

Houd de achterkant van uw BlackBerry-toestel tegen een NFC-toestel.

3.

Raak indien nodig Verzenden aan.

Tip: Wanneer uw toestel het bestand begint te versturen, haalt u uw toestel weg bij het andere NFC-toestel, zodat u het
bestand niet per ongeluk meermaals verstuurt.