BlackBerry Classic - Uw mediabestanden delen met DLNA Certified-toestellen

background image

Uw mediabestanden delen met DLNA Certified-

toestellen

• Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
• Uw BlackBerry-toestel moet verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als het toestel waarmee u de mediabestanden

wilt delen.

U kunt de opties voor Media delen in uw toestelinstellingen gebruiken om DLNA Certified- en Wi-Fi CERTIFIED Miracast-
toestellen draadloze toegang te verlenen tot uw mediabestanden.
Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie
over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar

www.dlna.org

.

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Media delen aan.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u uw mediabestanden wilt delen, zet u de schakelaars aan naast de bestandstypen die u wilt delen.

Gebruikershandleiding

Media

128

background image

• Raak Toestellen aan om toestellen toegang tot uw mediabestanden te verlenen. Schakel de selectievakjes in

naast elk toestel dat u toegang wilt geven.