BlackBerry Classic - Vergadermodus inschakelen

background image

Vergadermodus inschakelen

Wanneer u de Vergadermodus inschakelt, worden uw meldingen automatisch stilgezet op de tijden die u als bezet in de
Agenda-app markeert, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Wanneer uw bezette tijd voorbij is, gaan uw meldingen
automatisch terug naar uw normale instellingen.
Opmerking: Vergadermodus wordt niet ingeschakeld voor verborgen agendagebeurtenissen.

Gebruikershandleiding

Toepassingen en functies

246

background image

1.

Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

> Vergadermodus aan.

3.

Zet de schakelaar Vergadermodus aan.

Vergadermodus configureren

Wanneer u Vergadermodus hebt ingeschakeld, kunt u selecteren op welke meldingen, gebeurtenistypen en agenda's die
Vergadermodus van toepassing is. U kunt ook de maximumduur instellen waarvoor de instelling geldt, bijvoorbeeld voor
vergaderingen van 2 uur of korter.

1.

Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

> Vergadermodus aan.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u uw Vergadermodus wilt configureren door deze een naam te geven of uw meldingsinstellingen te bewerken,

raakt u Profiel van vergadermodus configureren aan.

• Als u de kalendergebeurtenisstatus wilt kiezen waarop de Vergadermodus van toepassing is, raakt u in de

vervolgkeuzelijst Status de optie Bezet, Voorlopig geaccepteerd en bezet of Bezet met deelnemers aan.

• Als u de maximumduur wilt selecteren waarvoor de Vergadermodus geldt, kiest u de gewenste optie in de

vervolgkeuzelijst Maximumduur. Vergadermodus wordt niet ingeschakeld voor agendagebeurtenissen die langer

duren dan uw selectie.

• Raak Agenda's overslaan aan om de Vergadermodus voor een specifieke agenda in of uit te schakelen. Raak een

agenda aan.