Pomoc usługi BlackBerry Classic

background image

BlackBerry Classic Smartphone

Wersja: 10.3.2

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2015-05-27

SWD-20150527115758500

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................6

Nowości w tym wydaniu................................................................................................................................. 6
Smartfon BlackBerry — wprowadzenie...........................................................................................................8
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 9
Klawisze BlackBerry Classic ........................................................................................................................ 10
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? .............................................................................................. 11
Ikony powiadomień...................................................................................................................................... 13
Ikony menu..................................................................................................................................................13
Konfigurowanie urządzenia.......................................................................................................................... 14
Korzystanie z gestów....................................................................................................................................19
Zaawansowane interakcje............................................................................................................................ 26
Przesuwanie wskaźnika za pomocą trackpada..............................................................................................28
Zaznaczanie tekstu za pomocą trackpada.................................................................................................... 28
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 29
Zmiana urządzeń......................................................................................................................................... 29
Technologia BlackBerry ID — informacje..................................................................................................... 40

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 44

Telefon........................................................................................................................................................ 44
Powiadomienia i dzwonki............................................................................................................................. 54
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 61

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 64

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 64
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ................................................................................................................95

Multimedia.................................................................................................................................................. 98

Zmiana głośności multimediów.................................................................................................................... 98
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki..........................................................98
Rozwiązywanie problemów: multimedia....................................................................................................... 99

background image

Aparat......................................................................................................................................................... 99
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 109
Muzyka......................................................................................................................................................117
Filmy wideo............................................................................................................................................... 121
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................126
Udostępnianie multimediów.......................................................................................................................129
Radio FM...................................................................................................................................................131

Ustawienia.................................................................................................................................................133

Dostosowywanie ustawień urządzenia........................................................................................................ 133
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................137
Bateria i zasilanie.......................................................................................................................................138
Połączenia.................................................................................................................................................147
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu................................................................................................. 176
Język......................................................................................................................................................... 184
Metody wprowadzania na klawiaturze........................................................................................................ 186
Ekran wyświetlania.....................................................................................................................................197
Dostępność............................................................................................................................................... 199
Karty multimedialne i pamięć masowa....................................................................................................... 218
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .............................................................................224

Aplikacje i funkcje......................................................................................................................................235

Organizowanie aplikacji..............................................................................................................................235
BlackBerry Assistant — informacje............................................................................................................ 238
Kalendarz.................................................................................................................................................. 242
Kontakty....................................................................................................................................................253
Zegar.........................................................................................................................................................261
Aplikacje Android.......................................................................................................................................266
Mapy i GPS................................................................................................................................................ 268
Przeglądarka............................................................................................................................................. 276
Tagi inteligentne ....................................................................................................................................... 284
Menedżer plików .......................................................................................................................................288
Kalkulator..................................................................................................................................................292

background image

Wydajność i praca......................................................................................................................................294

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ............................................................................. 294
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 300

Zabezpieczenia i kopie zapasowe...............................................................................................................307

Hasła i blokowanie..................................................................................................................................... 307
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia............................................................................... 314
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................314
Czyszczenie danych z urządzenia...............................................................................................................316
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................317
Ochrona haseł ...........................................................................................................................................319

Informacje prawne.....................................................................................................................................324