BlackBerry Classic - Tworzenie albumu z filmami wideo

background image

Tworzenie albumu z filmami wideo

Możesz używać albumów, aby porządkować filmy wideo według zdarzeń, osób, dat lub innych dowolnych kategorii.

1.

W aplikacji Wideo dotknij i przytrzymaj film wideo.

2.

Dotknij ikony

.

3.

Dotknij ikony

.

4.

W razie potrzeby na liście rozwijanej Lokalizacja dotknij lokalizacji, w której chcesz zapisać album.

5.

W polu Wprowadź nazwę albumu wpisz nazwę albumu.

6.

Dotknij opcji Przenieś.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

124