BlackBerry Classic - Wysyłanie pliku za pomocą funkcji NFC

background image

Wysyłanie pliku za pomocą funkcji NFC

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień administratora oraz
modelu urządzenia BlackBerry.
Za pomocą technologii NFC między urządzeniem BlackBerry a innym urządzeniem obsługującym technologię NFC można
wymieniać różnego rodzaju pliki, w tym zdjęcia, muzykę, dane kontaktowe, a nawet strony WWW. Urządzenie

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

169

background image

automatycznie nawiązuje połączenie w technologii Wi-Fi Direct lub Bluetooth z innym urządzeniem obsługującym
technologię NFC w celu przesłania plików.

1.

W urządzeniu BlackBerry wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wysłać pojedynczy plik, znajdź go i otwórz.
• Aby wysłać wiele plików, znajdź i zaznacz te pliki, które mają zostać wysłane. Dotknij ikony

> NFC.

2.

Wyrównaj położenie tylnej części urządzenia BlackBerry z tylną częścią urządzenia obsługującego technologię NFC.

3.

W razie konieczności dotknij opcji Wyślij.

Wskazówka: Po tym jak urządzenie rozpocznie przesyłanie pliku, odsuń je od drugiego urządzenia obsługującego
technologię NFC, aby przypadkiem nie wysłać tego samego pliku ponownie.