BlackBerry Classic - Modificarea contactelor din aplicaţia Contacte

background image

Modificarea contactelor din aplicaţia Contacte

Adăugarea sau schimbarea unei imagini pentru un contact

1.

În aplicaţia Contacte, atingeţi un contact >

.

• Pentru a utiliza o imagine dintr-un cont de reţea socială adăugat, atingeţi una din imaginile disponibile din partea

de sus a ecranului.

• Pentru a utiliza o imagine salvată, în zona pentru imagine, atingeţi

. Navigaţi la imagine.

• Pentru a realiza o fotografie cu ajutorul camerei foto, în zona pentru imagine, atingeţi

. Atingeţi

. Realizaţi

o fotografie. Dacă este cazul, decupaţi sau editaţi imaginea. Atingeţi Finalizare.

2.

Atingeţi Salvare.

Modificarea informaţiilor pentru un contact

1.

În aplicaţia Contacte, atingeţi un contact >

.

2.

Efectuaţi modificările. Pentru câmpuri suplimentare, atingeţi

.

3.

Atingeţi Salvare.

Ştergerea unui contact

1.

Atingeţi şi ţineţi apăsat un contact.

2.

Atingeţi

.

Copierea unui contact în alt cont sau în altă locaţie de stocare

Dacă aveţi mai multe conturi pe dispozitivul BlackBerry, este posibil să puteţi copia un contact în unul din aceste conturi
sau pe cartela SIM.

1.

În aplicaţia Contacte, atingeţi şi menţineţi apăsat un contact.

2.

Atingeţi

.

3.

Bifaţi caseta de validare din dreptul unui cont sau al unei locaţii de stocare.

4.

Atingeţi Finalizare.

Ghidul utilizatorului

Aplicaţii şi funcţii

249