BlackBerry Classic - Crearea unei liste de redare

background image

Crearea unei liste de redare

1.

În aplicaţia Muzică, atingeţi

>

.

2.

Atingeţi Creaţi o listă de redare.

3.

Procedaţi astfel:
• Pentru a adăuga individual melodii la lista de redare, în dreptul melodiilor pe care doriţi să le adăugaţi atingeţi

.

• Pentru a adăuga toate melodiile unui artist, atingeţi Artişti. În dreptul artistului pe care doriţi să îl adăugaţi,

atingeţi

.

• Pentru a adăuga albume în lista de redare, atingeţi Albume. În dreptul albumelor pe care doriţi să le adăugaţi,

atingeţi

.

4.

Atingeţi Finalizare.

5.

Pentru a denumi lista de redare, atingeţi în câmpul de text din partea superioară a ecranului şi introduceţi un nume.

6.

Atingeţi

.

Ghidul utilizatorului

Funcţionalităţi media

115