BlackBerry Classic - Utilizarea BlackBerry Screen Reader cu ajutorul unei tastaturi externe

background image

Utilizarea BlackBerry Screen Reader cu ajutorul unei tastaturi externe

Puteţi utiliza BlackBerry Screen Reader cu o tastatură externă, cum ar fi o tastatură compatibilă Bluetooth sau o tastatură
USB. Puteţi controla BlackBerry Screen Reader utilizând următoarele gesturi pe tastatura externă.

Scop

Acţiune

Creşteţi dimensiunea textului sau valoarea zoom-ului.

Apăsaţi tasta săgeată sus.

Reduceţi dimensiunea textului sau valoarea zoom-ului.

Apăsaţi tasta săgeată jos.

Vă deplasaţi la elementul anterior.

Apăsaţi tasta săgeată stânga.

Vă deplasaţi la elementul următor.

Apăsaţi tasta săgeată dreapta.

Citiţi pagina începând din partea de sus.

Apăsaţi Ctrl+A

Citiţi pagina începând de la poziţia curentă.

Apăsaţi Ctrl+Shift+A

Setaţi şi pronunţaţi textul din punctul de interes.

Apăsaţi Ctrl+Enter sau Ctrl+Space.

Accesaţi modului Descoperire.
Notă: Modul Descoperire vă permite să interacţionaţi cu

punctele de interes, (litere, cuvinte, butoane, legături,

Apăsaţi Ctrl+Shift+Enter sau Ctrl+Shift+Space.

Ghidul utilizatorului

Setări

202

background image

Scop

Acţiune

elemente de meniu şi imagini). Aceste puncte de interes


sunt evidenţiate.

Opriţi BlackBerry Screen Reader din pronunţarea textului.

Apăsaţi Ctrl+S

Activaţi sau dezactivaţi modul Ecran întunecat

Apăsaţi Ctrl+Shift+S

Anunţaţi locul de pe ecran în care este setat punctul de
interes.

Apăsaţi Ctrl + Punct (.)
Notă: Puteţi utiliza acest gest cu rol de localizator de tip
„Unde mă aflu” în cazul în care vă pierdeţi pe ecran.
BlackBerry Screen Reader citeşte descrierea, locaţia

punctului de interes şi numele aplicaţiei.