BlackBerry Classic - Modificarea setărilor pentru verificarea ortografică

background image

Modificarea setărilor pentru verificarea ortografică

Puteţi modifica opţiunile pentru verificarea ortografică, cum ar fi dacă doriţi să verificaţi acronimele, să corectaţi scrierea


cu majuscule/minuscule şi aşa mai departe.

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Limbă şi introducere > Verificare ortografică.

3.

Atingeţi setările pe care doriţi să le modificaţi.