BlackBerry Classic - Đổi cài đặt lộ trình mặc định

background image

cài đặt lộ trình mặc định

Nếu

bạn luôn muốn BlackBerry Maps hiển thị tuyến đường nhanh nhất hoặc ngắn nhất, hoặc bạn muốn tránh một số thứ

nhất

định nào đó trên lộ trình của mình, ví dụ như đường cao tốc, đường có thu phí, các làn xe chạy chung hoặc bến phà,

bạn

có thể thay đổi các cài đặt mặc định của mình.

1.

Trong

ứng dụng Bản đồ, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

> Tùy chọn Lộ trình.

Chuyển