BlackBerry Classic - Xử lý sự cố: La bàn

background image

lý sự cố: La bàn

Tôi

không có được số đo chính xác từ la bàn

Hãy

thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Nếu la bàn không trỏ về hướng bắc, hãy di chuyển thiết bị BlackBerry tránh xa các vật kim loại như nam châm hoặc đồ

điện

tử.

• Nếu bạn đã bật Dịch vụ vị trí và đang điều hướng dựa trên hướng chính bắc, bạn cần có bộ thu GPS để có thể kết nối

với

các vệ tinh GPS. Hãy thử di chuyển ra ngoài hoặc gần cửa sổ để thiết lập kết nối GPS.

Tôi