BlackBerry Classic - Thay đổi cài đặt tương tác bằng giọng nói

background image

đổi cài đặt tương tác bằng giọng nói

1.

Trên

màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

Cài đặt > BlackBerry Assistant.

3.

Thực

hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

• Để bật hoặc tắt trả lời bằng giọng nói, trong danh sách thả xuống Trả lời bằng giọng nói, hãy nhấn Luôn luôn hoặc

Không

bao giờ.

• Để chỉ nghe trả lời bằng giọng nói khi bạn đang sử dụng một thiết bị hỗ trợ Bluetooth, trong danh sách thả xuống

Trả

lời bằng giọng nói, hãy nhấn Chỉ với thiết bị Bluetooth.

• Để mở BlackBerry Assistant bằng cách bấm và giữ phím Tắt tiếng, hãy bật khóa chuyển Kích hoạt bằng phím tắt

tiếng.

• Để mở BlackBerry Assistant bằng phím Tắt tiếng trong khi thiết bị hoặc màn hình đang bị khóa, hãy bật khóa

chuyển

Sử dụng Assistant khi bị khóa.

• Để kiểm duyệt các từ ngữ gây khó chịu khi tương tác bằng giọng nói, hãy bật khóa chuyển Kiểm duyệt từ gây khó

chịu.